Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων & Προώθηση Ιστοσελίδων SEO

seo

Ο όρος Προώθηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization) περιγράφει όλες εκείνες τις ενέργειες – επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης.

Τελικός στόχος είναι η υψηλή κατάταξη του website και η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελεσμάτων χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις-κλειδιά (keywords) που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.

Στην webApplications αναλαμβάνουμε να προωθήσουμε την ιστοσελίδα σας αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχονται για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Βελτιστοποίηση του Conversion Rate

Ως Conversion Rate θεωρούμε το ποσοστό των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας που πραγματοποιούν μία επιθυμητή ενέργεια. Η ενέργεια αυτή μπορεί να είναι η αγορά ενός προϊόντος, η εγγραφή σε μία υπηρεσία σας, η συμπλήρωση μίας φόρμας κ.α.

Επιτυγχάνοντας αύξηση του Conversion Rate ουσιαστικά επιτυγχάνουμε αύξηση των επιθυμητών ενεργειών των επισκεπτών στην ιστοσελίδα χωρίς να αυξηθεί το κόστος διαφήμισης.

Στην webApplications δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία για να δημιουργήσουμε διαφορετικές παραλλαγές μίας ιστοσελίδας και να πειραματιστούμε με πραγματικά δεδομένα.

Κατασκευή Ιστοσελίδων φιλική προς τις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Friendly)

Στις μηχανές αναζήτησης δεν αρέσουν οι αργές σελίδες. Μία αργή ιστοσελίδα δεν θα καταφέρει να ταξινομηθεί σωστά από τις μηχανές αναζήτησης και επομένως δεν θα παρουσιαστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Χρησιμοποιούμε αναφορές και εργαλεία που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να «σαρώσουν» οι μηχανές αναζήτησης τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας και να επέμβουμε όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Βασικά βήματα για την προώθηση ιστοσελίδων – SEO που ακολουθούμε

  • Σχεδιασμός με βάση τα διεθνή πρότυπα
  • Βελτιστοποίηση κώδικα ιστοσελίδας (html, javascript, css)
  • Βελτιστοποίηση εικόνων (συμπίεση κ.α.)
  • Δόμηση κειμένων χρησιμοποιώντας τις σωστές λέξεις-κλειδιά (keywords)
  • Ανάλυση του ανταγωνισμού
  • Εξωτερικοί σύνδεσμοι
  • Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης
  • Παρακολούθηση και έλεγχος

Η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας, σε συνδυασμό με την προώθηση της ιστοσελίδας (SEO) θα φέρουν πολύ σύντομα στο site νέους υποψήφιους πελάτες.

Τέλος στην webApplications μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε μία ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια που συμπεριλαμβάνει Google Ads, διαφημιστικές καμπάνιες Facebook καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πως θα βελτιώσουμε τη δική σας ιστοσελίδας.